en_US

Feitjes over wiet kunnen interessant zijn. Wiet wordt bijvoorbeeld genoemd in de Bijbel. Hoewel er geen directe citaten over cannabis in de Bijbel staan, zijn er wel degelijk verzen die het nemen van cannabis zouden kunnen ondersteunen. Neem verzen zoals Genesis 1:29, waarin staat: En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!’ Evenzo zou je Mattheüs 15:11 en Romeinen 14: 13-17 kunnen lezen en concluderen dat God inderdaad het roken van cannabis in de Bijbel goedkeurt. Hoewel deze passages niet helemaal hetzelfde zijn als de exacte wiet feiten, zou je deze verzen wel kunnen zien als bepaald persoonlijk bewijs en goedkeuring.

 

Feiten over wiet: laat de Bijbel ook een ander beeld zien?

Het roken van cannabis in de Bijbel kunnen echter wijzen op een andere conclusie. Uiteraard wordt het niet expliciet genoemd in het Heilige Boek, echter kunnen sommige passages spreken van gematigdheid bij het consumeren van drugs zoals alcohol. Een voorbeeld vers waarin terughoudendheid wordt aangemoedigd is Spreuken 23: 20-21: GA niet om met dronkenlappen, blijf bij gulzigaards vandaan. Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, gaat ten slotte in lompen gehuld.’ Je kunt ook naar Romeinen 13:13 of Spreuken 20: 1 kijken en tot dezelfde conclusie komen. Niet helemaal natuurlijk, maar voorbeelden die kunnen worden gebruikt voor een juist cannabisgebruik.

 

Onkruidfeiten open voor interpretatie

Het is aan jou de beslissing hoe je deze passages opvat. De Bijbel verwijst namelijk alleen maar naar het juiste gebruik zonder cannabis expliciet te vermelden. Bij Coffeeshop Papillon adviseren we je gezondheid op nummer één te zetten, ongeacht welke beslissing je neemt. Zoals in Korinthe 6: 19-20 staat: Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?’ Dit zijn onze wiet feiten: ‘Geniet van het leven, maar houd altijd rekening met je eigen welzijn’.

 

 

 

 

 

Menu